Is de betaling van een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (ontslagvergoeding) die uit een rechterlijke uitspraak voortvloeit per definitie niet genormeerd door de WNT, ook ingeval van een pro forma uitspraak?

Een pro forma rechterlijke uitspraak is een rechterlijke uitspraak. Dus ook de betaling van een tussen partijen onderling overeengekomen uitkering wegens beëindiging van het dienstverband welke door de rechter in een pro forma uitspraak is bevestigd of waarmee de rechter in een pro forma uitspraak heeft ingestemd, is niet genormeerd door de WNT (en de betaling is dus niet onverschuldigd gedaan indien daardoor het maximum voor een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband wordt overschreden).