Moeten looncomponenten die netto worden uitbetaald eerst gebruteerd worden voordat deze worden meegenomen in de WNT-berekening?

De WNT gaat uit van bruto bedragen. Looncomponenten die onder de loonbelasting vallen en die netto worden uitbetaald, moeten dus worden gebruteerd.