Wat is het bezoldigingsmaximum van leden van een raad van toezicht of een raad van commissarissen (toezichthoudende topfunctionaris)?

Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum voor leden van interne toezichthoudende organen bedraagt 10% van het voor de desbetreffende rechtspersoon of instelling geldende bezoldigingsmaximum. Het percentage voor voorzitters bedraagt 15% van het toepasselijke bezoldigingsmaximum. Anders dan bij leidinggevende topfunctionarissen (niet zijnde toezichthoudende topfunctionaris) is in dit geval niet relevant hoeveel tijd formeel of daadwerkelijk aan de functievervulling wordt besteed.