Welke gevolgen heeft een vrijwillige verlaging van de bezoldiging bij toepassing van het overgangsrecht?

Vrijwillige wijzigingen in de bezoldiging die een verlaging inhouden van door het overgangsrecht gerespecteerde afspraken doen geen afbreuk aan de toepasselijkheid van het overgangsrecht. Vrijwillige verlagingen van (onderdelen van) de bezoldiging of de ontslaguitkering, worden juist aangemoedigd. Dit geldt ook voor het vrijwillig niet of niet volledig toepassen van een door het overgangsrecht gerespecteerde verhoging. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als partijen na de aftopping van het pensioengevend inkomen op € 100.000 in 2015 en de verlaging van de bezoldiging als gevolg daarvan, hebben afgezien van de mogelijkheid om de bezoldiging, ter compensatie van de verminderde pensioenopbouw, weer te verhogen tot het oorspronkelijke bezoldigingsniveau.