Welke kostenvergoedingen vallen onder de bezoldiging?

Belaste kostenvergoedingen vallen onder bezoldiging. Uitzonderingen hierop zijn loonbestanddelen (loon in natura en kostenvergoedingen) die een werkgever onder de werkkostenregeling als eindheffingsbestanddeel aanmerkt. Tevens vallen de bezoldigingscomponenten die expliciet in de Uitvoeringsregeling WNT zijn uitgezonderd van het bezoldigingsbegrip ook niet onder bezoldiging in de zin van de WNT.

Zie voor meer informatie over de werkkostenregeling de Uitvoeringsregeling WNT.