Worden vestigingsdirecteuren of locatiedirecteuren als topfunctionaris aangemerkt?

Een vestigings- of locatiedirecteur kan als topfunctionaris worden aangemerkt, als deze belast is met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of instelling. Voor de kwalificatie als topfunctionaris is niet de functienaam doorslaggevend, maar wat diegene feitelijk doet.