Wordt een jubileumuitkering tot de bezoldiging gerekend?

Ja, een uitkering of verstrekking die eenmaal wordt toegekend na het bereiken van een bepaalde diensttijd – een jubileumuitkering of diensttijdgratificatie – wordt gerekend tot bezoldiging. Het totaal aan uitgekeerde bezoldiging (inclusief de uitgekeerde jubileumuitkering) mag niet meer bedragen dan het individueel toepasselijke wettelijke of sectorale bezoldigingsmaximum. Slechts twee soorten zijn uitgezonderd, te weten de fiscaal onbelaste jubileumgratificaties bij het bereiken van een diensttijd van 25 en 40 jaar. Andere jubileumgratificaties en proportionele gratificaties zijn derhalve niet uitgezonderd en worden dus gerekend tot de genormeerde bezoldiging.