Zijn ook subsidies van buitenlandse overheden van belang?

Nee. Subsidies van buitenlandse overheden, zoals van (organen van) de Europese Unie, zijn niet van belang om te bepalen of een instelling onder de WNT valt. Het gaat uitsluitend om subsidies van Nederlandse overheidsinstellingen (bestuursorganen).