Burgermelding

Het doel van de WNT  is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. Daartoe zijn in de wet bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen vastgesteld. Wie een mogelijke overtreding op de WNT signaleert, kan dit via onderstaand formulier melden.

WNT-melding (derden)

Volledig (post)adres, incl. postcode en plaats
Zo mogelijk ook de naam en/of functie van de desbetreffende functionaris vermelden.
Soort melding(verplicht)
Wenst u t.o.v. de betrokken partijen anoniem te blijven?(verplicht)
Mogen de instelling en topfunctionaris weten wie deze melding heeft gedaan?
Uw toelichting (wat is de overtreding).
Mag met u contact worden opgenomen om nadere informatie te vragen?(verplicht)
Mag de toezichthoudende ambtenaar van het ministerie met u contact opnemen (per e-mail of telefonisch)?