Melden

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

WNT-instellingen, accountants, burgers en toezichthouders van de WNT hebben allen een rol bij de naleving van de WNT.

WNT-instellingen verantwoorden hun WNT-gegevens in hun jaarrekening en maken deze gegevens online openbaar. Accountants controleren de verantwoording en melden eventuele overtredingen. Burgers die een mogelijke overtreding op de WNT signaleren, kunnen dit ook melden. De verantwoordelijke toezichthouder behandelt de meldingen en ziet toe op de naleving van de wet.

Zorginstellingen, onderwijsinstellingen en woningcorporaties

Voor zorginstellingen, onderwijsinstellingen en andere instellingen op het beleidsterrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn afzonderlijke digitale meldfaciliteiten ingericht. Zie respectievelijk de websites van het CIBG en DUO.

Woningcorporaties publiceren gegevens in de jaarlijkse verantwoording op grond van de Woningwet. Accountantsmeldingen kunnen via bovengenoemd formulier ingediend worden.