Controleprotocol WNT

Het is de verantwoordelijkheid van de accountant om te toetsen dat de WNT-gegevens in de jaarrekening voldoen aan de WNT. Het protocol beschrijft limitatief de werkzaamheden en daarmee de reikwijdte en de diepgang van de accountantscontrole op de WNT-verantwoording.

Hieronder treft u een verwijzing naar de Controleprotocollen in verschillende toepassingsjaren aan.