Kennisclips WNT

In deze kennisclips kunt u op hoofdlijnen kennismaken met de WNT. Elke kennisclip behandelt een afzonderlijk thema (WNT-instelling, topfunctionaris, bezoldiging, ontslaguitkering, openbaarmakings- en meldplicht en overgangsrecht). De kennisclips zijn vooral bedoeld voor professionals die werkzaam zijn bij WNT-instellingen. Enige basiskennis wordt daarom verondersteld. De kennisclips zijn een aanvulling op de informatie die op de website te vinden is. Aan het einde van elke kennisclip wordt daarom verwezen naar de relevante onderdelen van het normenkader WNT en de vragen en antwoorden. De wijzigingen op grond van de Evaluatiewet, die per 1 juli 2017 in werking treedt, zijn in de kennisclips verwerkt. Mocht u naar aanleiding van de kennisclips en de informatie op de website nog vragen hebben, dan kunt u terecht op het forum.