Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking t/m 2015

Ook topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vallen onder de WNT, ongeacht de wijze waarop de functie wordt vervuld (inhuur (ZZP), detachering, uitzending en dergelijke). Hier vindt u de vragen en antwoorden over topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de toepassing van de WNT tot en met verslagjaar 2015.