Wat is de hoogte van het bezoldigingsmaximum?

Er geldt een algemeen bezoldigingsmaximum en in enkele sectoren - zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en cultuur - gelden sectorale bezoldigingsmaxima met een klassenindeling. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd. U kunt hier overzichten van de verschillende bezoldigingsmaxima in verschillende kalenderjaren raadplegen.