Wat is de hoogte van het bezoldigingsmaximum?

Er geldt een algemeen bezoldigingsmaximum. Daarnaast gelden er voor instellingen in enkele sectoren lagere bezoldigingsmaxima op basis van een klassenindeling. Voorbeelden van deze sectoren zijn zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en van media en cultuur.

De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd. U kunt hier overzichten van de verschillende bezoldigingsmaxima in verschillende kalenderjaren raadplegen.

Overzicht alle bezoldigingsmaxima

Het overzicht van de verschillende van toepassing zijnde maxima sinds de invoering van de WNT is hier te downloaden.