Historie

Zo nu en dan wordt maatschappelijk en politiek debat gevoerd over topsalarissen in de publieke sector. Enkele excessen en negatieve beeldvorming hierover, maakte normering van de salarisniveaus in de (semi) publieke sectoren wenselijk. De WNT is in 2013 in werking getreden, maar werd voorafgegaan door de WOPT (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens) uit 2006 en zeven adviezen van de Adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (Commissie Dijkstal) in de jaren 2002-2009.