Rekentool topfunctionaris zonder dienstbetrekking t/m 12 maanden beschikbaar

Er is een rekentool ontwikkeld ter ondersteuning van de openbaarmaking van de verplichte WNT-gegevens voor een topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de eerste twaalf maanden van de functievervulling. Die tool – in de vorm van een Excelbestand – is vanaf heden beschikbaar op www.topinkomens.nl.

Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt in de eerste twaalf maanden van de functievervulling een specifieke normering. Ter ondersteuning van de openbaarmaking van de verplichte WNT-gegevens in een dergelijke situatie is een rekentool in Excel ontwikkeld. Deze rekentool vult alle velden van tabel 1b van het verantwoordingsmodel WNT 2017 in, op basis van de periode(n) waarin de functie is vervuld, de betaalde bezoldiging en het aantal gewerkte uren.

U kunt de rekentool vinden onder Verantwoordingsmodel WNT en bij Vraag en antwoord.