Verantwoordingsmodel WNT

Om u te faciliteren bij een volledige en juiste WNT-verantwoording wordt jaarlijks een model-verantwoording WNT opgesteld. Hieronder vindt u een overzicht van verantwoordingsmodellen in verschillende toepassingsjaren.

Ministeries

Voor de ministeries is het verplicht gesteld om gebruik te maken van model 3.70 van de Rijksbegrotingsvoorschriften.