Verantwoordingsmodel WNT

Om u te faciliteren bij een volledige en juiste WNT-verantwoording wordt jaarlijks een model-verantwoording WNT opgesteld. Hieronder vindt u een overzicht van verantwoordingsmodellen in verschillende toepassingsjaren. Ter ondersteuning van de openbaarmaking van de WNT-gegevens voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de eerste twaalf maanden van de functievervulling (tabel 1b) is vanaf kalenderjaar 2018 een rekentool in Excel beschikbaar (deze downloadt u als een zip-bestand).

Ministeries

Voor de ministeries is het verplicht gesteld om gebruik te maken van model 3.70 van de Rijksbegrotingsvoorschriften.