Rekentool topfunctionaris zonder dienstbetrekking t/m 12 maanden geactualiseerd voor 2019

De Rekentool topfunctionaris zonder dienstbetrekking t/m 12 maanden over 2019 is geüpdatet.

Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt in de eerste twaalf maanden van de functievervulling een specifieke normering. Ter ondersteuning van de openbaarmaking van de verplichte WNT-gegevens in een dergelijke situatie is een rekentool in Excel ontwikkeld. Deze rekentool vult alle velden van tabel 1b van het verantwoordingsmodel WNT 2019 in, op basis van de periode(n) waarin de functie is vervuld, de betaalde bezoldiging en het aantal gewerkte uren.

U kunt de rekentool vinden onder Verantwoordingsmodel WNT en bij Vraag en Antwoord.

De uitkomsten van de rekentool zijn gebaseerd op de door u ingevulde gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid ervan. Aan de uitkomsten van de tool kunnen geen rechten worden ontleend. De regelgeving voor de normering van de bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking, zoals vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit WNT, is leidend. Raadpleeg bij twijfel over juiste toepassing van de regelgeving uw accountant of www.topinkomens.nl.