WNT-jaarrapportage 2020

De WNT-jaarrapportage 2020 is aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

De WNT-jaarrapportage geeft een overzicht van de geconstateerde overtredingen en door de WNT-toezichthouders getroffen handhavingsmaatregelen.

De WNT-jaarrapportage 2020 is ook online te raadplegen via de Kennisbank Openbaar Bestuur en op de themapagina Topinkomens.