Voor WNT-instellingen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Zorg, onderwijs, cultuur, ontwikkelingssamenwerking en woningcorporaties

Voor onder meer zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking gelden in de WNT specifieke staffels. Deze zijn vastgesteld in ministeriële regelingen, de zogeheten sectorale bezoldigingsnorm.