Overgangsrecht algemeen

Hier vindt u schematische weergaves van het algemene overgangsrecht en de algemene afbouw. De afwijkende regels voor gesubsidieerde instellingen zijn onderaan de pagina weergegeven.

Overgangsrecht bij afspraken voor de inwerkingtreding van de WNT

Onderstaande infographic geeft inzicht in het verloop van het overgangsrecht als bezoldigingsafspraken zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van de WNT en deze hoger waren dan de in 2013 geldende norm. Voor bestaande contracten gaat het om afspraken van voor 6 december 2011. In het geval van nieuwe aanstellingen gaat om het om afspraken van voor 1 januari 2013.

Stappenschema afbouw overgangsrecht algemeen (WNT1)

Overgangsrecht bij afspraken voor de inwerkingtreding van de normverlaging

Onderstaande infographic geeft inzicht in het verloop van het overgangsrecht als bezoldigingsafspraken zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van de normverlaging per 1 januari 2015 en deze hoger waren dan de in 2015 geldende norm, maar lager dan de norm die in 2013 en 2014 gold.

Stappenschema afbouw overgangsrecht algemeen (WNT1 maar WNT2 norm)

Gesubsidieerde instellingen

Voor gesubsidieerde instellingen, die niet onder één van de specifieke sectoren (en bijbehorende regelingen) vallen, geldt het volgende. Voor instellingen die vanaf de inwerkingtreding van de WNT onder de reikwijdte van de wet vallen, is het algemene overgangsrecht van toepassing op bezoldigingsafspraken die zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van de WNT en die hoger waren dan de in 2013 geldende norm (zie schema 1 hierboven). In alle andere gevallen geldt slechts een behoudperiode van vier jaar conform de hierover gepubliceerde Q&A. Er zijn geen afbouwjaren van toepassing.