Overgangsrecht cultuurfondsen

Hier vindt u schematische weergaves van het overgangsrecht en de afbouw voor de cultuurfondsen.

Overgangsrecht bij afspraken voor de inwerkingtreding van de WNT

Onderstaande infographic geeft inzicht in het verloop van het overgangsrecht als bezoldigingsafspraken zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van de WNT en deze hoger waren dan de in 2013 geldende norm. Voor bestaande contracten gaat het om afspraken van voor 6 december 2011. In het geval van nieuwe aanstellingen gaat om het om afspraken van voor 1 januari 2013.

Stappenschema afbouw overgangsrecht sector cultuurfondsen WNT1

Overgangsrecht bij afspraken voor de inwerkingtreding van de sectorale maxima

Onderstaande infographic geeft inzicht in het verloop van het overgangsrecht als bezoldigingsafspraken zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van de sectorale maxima per 1 januari 2014 en deze hoger waren dan de in 2014 geldende norm, maar lager dan de norm die in 2013 gold.

Stappenschema afbouw overgangsrecht sector cultuurfondsen WNT1