Overgangsrecht voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs

Hier vindt u schematische weergaves van het overgangsrecht en de afbouw voor het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs.

Overgangsrecht bij afspraken voor de inwerkingtreding van de WNT (incl. sectorale maxima)

Onderstaande infographic geeft inzicht in het verloop van het overgangsrecht als bezoldigingsafspraken zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van de WNT en deze hoger waren dan de in 2013 geldende norm. Voor bestaande contracten gaat het om afspraken van voor 6 december 2011. In het geval van nieuwe aanstellingen gaat om het om afspraken van voor 1 januari 2013.

Stappenschema afbouw overgangsrecht sector VO-MBO-HBO WNT1 sectorale norm

Overgangsrecht bij afspraken voor de inwerkingtreding van de verlaagde sectorale maxima in 2015

Onderstaande infographic geeft inzicht in het verloop van het overgangsrecht als bezoldigingsafspraken zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van de sectorale maxima per 1 januari 2015 en deze hoger waren dan de in 2015 geldende norm, maar lager dan de norm die in 2013 en 2014 gold.

Stappenschema afbouw overgangsrecht sector V0-MBO-HBO sectorale WNT1 maar eerste sectorale WNT2

Overgangsrecht bij afspraken voor de inwerkingtreding van de verlaagde sectorale maxima in 2016

Onderstaande infographic geeft inzicht in het verloop van het overgangsrecht als bezoldigingsafspraken zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van de sectorale maxima per 1 januari 2016 en deze hoger waren dan de in 2016 geldende norm, maar lager dan de norm die in 2013, 2014 en 2015 gold.

Stappenschema afbouw overgangsrecht sector V0-MBO-HBO eerste sectorale WNT2 maar tweede sectorale