Overgangsrecht wetenschappelijk onderwijs

Hier vindt u schematische weergaves van het overgangsrecht en de afbouw voor het wetenschappelijk onderwijs.

Overgangsrecht bij afspraken voor de inwerkingtreding van de WNT (incl. sectorale maxima)

Onderstaande infographic geeft inzicht in het verloop van het overgangsrecht als bezoldigingsafspraken zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van de WNT en deze hoger waren dan de in 2013 geldende norm. Voor bestaande contracten gaat het om afspraken van voor 6 december 2011. In het geval van nieuwe aanstellingen gaat om het om afspraken van voor 1 januari 2013.

Stappenschema afbouw overgangsrecht sector WO sectorale WNT1

Overgangsrecht bij afspraken voor de inwerkingtreding van de verlaagde sectorale maxima in 2016

Onderstaande infographic geeft inzicht in het verloop van het overgangsrecht als bezoldigingsafspraken zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van de sectorale maxima per 1 januari 2016 en deze hoger waren dan de in 2016 geldende norm, maar lager dan de norm die in 2013, 2014 en 2015 gold.

Stappenschema afbouw overgangsrecht sector WO sectorale WNT1 maar sectorale WNT2