Overgangsrecht zorg en jeugdhulp

Hier vindt u schematische weergaves van het overgangsrecht en de afbouw voor instellingen in de sectoren zorg en jeugdhulp.

Overgangsrecht bij afspraken voor de inwerkingtreding van de WNT

Onderstaande infographic geeft inzicht in het verloop van het overgangsrecht als bezoldigingsafspraken zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van de WNT en deze hoger waren dan de in 2013 geldende norm. Voor bestaande contracten gaat het om afspraken van voor 6 december 2011. In het geval van nieuwe aanstellingen gaat om het om afspraken van voor 1 januari 2013.

Stappenschema afbouw overgangsrecht sector zorg WNT1

Overgangsrecht bij afspraken voor de inwerkingtreding van de sectorale maxima in 2014

Onderstaande infographic geeft inzicht in het verloop van het overgangsrecht als bezoldigingsafspraken zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van de sectorale maxima per 1 januari 2014 en deze hoger waren dan de in 2014 geldende norm, maar lager dan de norm die in 2013 gold.

Stappenschema afbouw overgangsrecht sector zorg WNT1 norm maar sectorale WNT1

Overgangsrecht bij afspraken voor de inwerkingtreding van de verlaagde sectorale maxima in 2016

Onderstaande infographic geeft inzicht in het verloop van het overgangsrecht als bezoldigingsafspraken zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van de sectorale maxima per 1 januari 2016 en deze hoger waren dan de in 2016 geldende norm, maar lager dan de norm die in 2013, 2014 en 2015 gold.

Stappenschema afbouw overgangsrecht sector zorg sectorale WNT1 norm maar sectorale WNT2