Ontslaguitkering

Erratum:

In de WNT staat het begrip “ontslaguitkering” omschreven als “uitkering wegens beëindiging dienstverband” (zie artikel 2.10 WNT).