Openbaarmakings- en meldplicht

Erratum:
De informatie in deze kennisclip is op twee punten achterhaald:

  • het begrip “gewezen topfunctionaris”. Het begrip gewezen topfunctionaris en de daaraan verbonden openbaarmakingsverplichtingen vervallen per 1 januari 2018.
  • de vrijstelling van de openbaarmakingsverplichting van topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 of lager. De vrijstelling voor de openbaarmakingsverplichting is per 1 januari 2018 vastgesteld op € 1.700.