Overgangsrecht

Erratum:

Indien de bezoldiging die is toegestaan op grond van het overgangsrecht vrijwillig is verlaagd is een alternatieve afbouw mogelijk. Voor de gestelde voorwaarden en de wijze van afbouw zie de site www.topinkomens.nl.