Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf 2016

Ook topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vallen onder de WNT, ongeacht de wijze waarop de functie wordt vervuld (inhuur (ZZP), detachering, uitzending en dergelijke). Hier vindt u de vragen en antwoorden over topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de toepassing van de WNT vanaf verslagjaar 2016.