Hoe om te gaan met de jaarrekening als voor de instelling geen wettelijke verplichting tot accountantscontrole van de jaarrekening geldt? (vanaf kalenderjaar 2017)

Voor bepaalde organisaties die anders dan op basis van de WNT geen verplichting tot accountantscontrole van het financieel verslaggevingsdocument hebben, geldt een verantwoordingsvrijstelling. Organisaties die anders dan op basis van de WNT geen verplichting tot accountantscontrole hebben maar waarvoor deze verantwoordingsvrijstelling niet geldt, kunnen volstaan met een controleverklaring van de accountant bij de WNT-verantwoording.