Hoe werkt het overgangsrecht voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking? (vanaf 2016)

Als de bezoldiging van de topfunctionaris voorafgaand aan 1 januari 2016 reeds onder het overgangsrecht viel, verandert er niets: de bezoldiging wordt volgens het bestaande overgangsrecht na vier jaar in drie jaar (en eventueel nog twee jaar) afgebouwd naar het dan toepasselijke WNT-maximum.

Als de bezoldiging van de topfunctionaris zonder dienstbetrekking nog niet onder overgangsrecht viel, dan start de overgangsperiode op het moment dat de voor 1 januari 2016 afgesproken bezoldiging hoger is dan de nieuwe normering. Dit kan al direct op 1 januari 2016 zijn, bijvoorbeeld als het afgesproken uurtarief meer bedraagt dan € 175. Het moment kan ook in de toekomst liggen.