Valt een gemeenschappelijke regeling onder de WNT?

Ja, maar alleen als bij de gemeenschappelijke regeling een orgaan is ingesteld dat rechtspersoonlijkheid bezit, zoals een openbaar lichaam.