Wanneer begint de twaalfmaanden termijn (opnieuw)? (vanaf 2016)

Met ingang van 1 januari 2016 geldt het volgende. Elke kalendermaand waarin de functie geheel of gedeeltelijk is vervuld telt mee ter bepaling van het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum. Dit geldt daarom vanaf de eerste dag van de eerste maand waarin de functie is vervuld. Indien de functie langer dan zes kalendermaanden achtereenvolgens wordt onderbroken begint de twaalf maanden termijn opnieuw. Indien de functie korter dan zes kalendermaanden wordt onderbroken worden de maanden waarin is gewerkt volgens de systematiek van normering doorgeteld.