Wanneer moet een accountant een onverschuldigde betaling melden?

De accountant meldt een onverschuldigde betaling aan de minister als deze niet in de jaarrekening is opgenomen of als de onverschuldigde betaling nog niet is terugbetaald op het moment dat de accountant zijn oordeel geeft over de jaarrekening. Indien het daaropvolgende jaar de onverschuldigde betaling nog niet (volledig) is terugbetaald, zal de accountant opnieuw moeten melden.