Wat is bepalend voor het van toepassing worden van het overgangsrecht: de datum van de afspraak of de begindatum van het dienstverband?

Bepalend is de datum waarop de bezoldigingsafspraken in de arbeidsovereenkomst of aanstelling zijn neergelegd.