Wie zijn de topfunctionarissen bij gemeenten, provincies en waterschappen?

Bij de provincies en gemeenten worden de secretarissen en griffiers als topfunctionaris aangemerkt. Bij de waterschappen zijn alleen de secretarissen topfunctionaris. Zie artikel 1.1 onder b, sub 2, WNT.