Wordt bij waarneming van de functie van een topfunctionaris bij gemeenten of provincies de waarnemend functionaris als topfunctionaris aangemerkt?

Bij de provincies en gemeenten zijn de secretarissen en griffiers topfunctionaris, bij de waterschappen geldt dit voor de secretaris. Als een (andere) functionaris (bv. de plaatsvervangend c.q. waarnemend secretaris) de functie van secretaris of griffier volgens officieel benoemingsbesluit, aanstellingsbesluit of andere overeenkomst waarneemt , is (ook) die functionaris topfunctionaris gedurende de periode van waarneming. In die periode is de WNT van toepassing op deze functionaris (inclusief de normering van nevenwerkzaamheden, gelieerdheid en de openbaarmakingsverplichtingen).  

Indien in deze situatie twee secretarissen of griffiers de functie feitelijk gelijktijdig bekleden, dan zijn er meerdere topfunctionarissen bij dezelfde WNT-instelling en dient dit verantwoord te worden.