Wordt de afkoop van niet opgenomen vakantiedagen als bezoldiging aangemerkt?

Ja, dit is bezoldiging en geen uitkering wegens einde dienstverband. Echter onder bepaalde voorwaarden wordt het niet als bezoldiging aangemerkt, zie hiervoor de Q&A: ‘Hoe wordt omgegaan met de afkoop van niet opgenomen vakantiedagen bij beëindiging van het dienstverband indien het bezoldigingsmaximum wordt overschreden?’