Wordt de onregelmatigheidstoeslag, of toeslag onregelmatige dienst, tot de bezoldiging gerekend?

Ja, dit wordt tot de bezoldiging gerekend.