Wordt een directeur Financiën of een directeur P&O als topfunctionaris aangemerkt?

Een directeur Financiën of directeur P&O van een instelling wordt alleen aangemerkt als topfunctionaris als deze belast is met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele instelling. Voor de kwalificatie als topfunctionaris is niet de functienaam doorslaggevend, maar wat diegene feitelijk doet. Een directeur Financiën, P&O of bedrijfsvoering bij het Rijk, een provincie, waterschap of een gemeente wordt niet als topfunctionaris aangemerkt.