Hoe bereken je na twaalf kalendermaanden het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum voor een topfunctionaris zonder dienstbetrekking? (vanaf 2016)

Op het moment dat de functie langer dan twaalf kalendermaanden is vervuld, geldt het toepasselijke bezoldigingsmaximum zoals dat ook voor een topfunctionaris met (fictieve) dienstbetrekking geldt. Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum wordt berekend op basis van de duur en omvang van het dienstverband. Er geldt niet langer tevens een maximum uurtarief.