Hoe werkt de twaalf maanden termijn? (vanaf 2016)

Met ingang van 1 januari 2016 geldt het volgende. De eerste twaalf kalendermaanden waarin de functie wordt vervuld geldt een separate normering voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. Na deze twaalf kalendermaanden is de reguliere WNT-normering van toepassing. Het kan zijn dat de functie in twaalf kalendermaanden is vervuld, maar de functie nog niet twaalf volledige maanden is vervuld. In dat geval geldt toch per ingang van de dertiende kalendermaand de reguliere WNT-normering.

Voorbeeld:
Een topfunctionaris zonder dienstbetrekking werkt van 15 januari 2016 tot 15 januari 2017. Op 31 december is de functie 12 kalendermaanden vervuld. Vanaf 1 januari 2017 is de reguliere WNT-normering van toepassing.