Hoe werkt het overgangsrecht als de WNT vanwege een subsidie van toepassing wordt op een instelling?

Bepalend voor het overgangsrecht is het moment van aanvraag tot de beschikking. Bezoldigingsafspraken boven de toepasselijke norm die voor het moment van aanvraag overeengekomen zijn, worden voor vier jaar na de bekendmaking van de beschikking gerespecteerd. Er zijn geen afbouwjaren van toepassing.