Kan het voorkomen dat een bestuurslid voor de toepassing van de WNT geen leidinggevende topfunctionaris is maar toezichthoudende topfunctionaris?

Ja. Voor de kwalificatie als toezichthouder is niet de functienaam doorslaggevend, maar wat diegene formeel dan wel feitelijk doet. Degene die op basis van de statuten of reglementen dan wel in de praktijk uitsluitend belast is met het houden van intern toezicht op het bestuur, moet als toezichthouder worden aangemerkt. Indien een instelling niet beschikt over een raad van toezicht of raad van commissarissen, kan het toezicht zijn opgedragen aan een deel van een ander orgaan. Een bestuurslid dat uitsluitend belast is met toezichthoudende taken wordt dus als toezichthoudende topfunctionaris aangemerkt. Zie artikel 5, Beleidsregels WNT vanaf het jaar 2018.