Moet bij de openbaarmaking van de bezoldiging van niet-topfunctionarissen het sectorale bezoldigingsmaximum zoals dat in bepaalde sectoren geldt, als uitgangspunt worden genomen?

Nee. De openbaarmakingsplicht voor niet-topfunctionarissen is gekoppeld aan het algemeen bezoldigingsmaximum, niet aan een sectoraal bezoldigingsmaximum zoals dat geldt voor bepaalde sectoren als de corporatiesector, het onderwijs of de zorg. Als de bezoldiging het algemeen bezoldigingsmaximum overschrijdt, moet die bezoldiging openbaar worden gemaakt en gemotiveerd. Zie artikel 5a Uitvoeringsregeling WNT.