Moet een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband die voortvloeit uit een rechterlijke uitspraak openbaar worden gemaakt?

Vanaf kalenderjaar 2017 hoeven uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband die voortvloeien uit een rechterlijke uitspraak niet meer openbaar te worden gemaakt.