Valt de sociale werkvoorziening onder de WNT?

De wijze waarop de sociale werkvoorziening in Nederland is ingericht, is heel gevarieerd. Er kan sprake zijn van een gemeenschappelijke regeling, van een BV of NV, of van een gemeentelijke dienst. Ook mengvormen doen zich voor. Als sprake is van overdracht van taken op het gebied van sociale werkvoorziening aan een bij gemeenschappelijke regeling ingesteld orgaan met rechtspersoonlijkheid, dan is de WNT van toepassing.

Als een NV of BV is opgericht is de WNT daarop alleen van toepassing als de NV of BV voorkomt:

  • op een van de bijlagen van de WNT, of
  • als de NV of BV een gesubsidieerde instelling is in de zin van de WNT en niet een op winst gerichte onderneming drijft of
  • als er bij de NV/BV sprake is van een orgaan bekleed met openbaar gezag en de uitoefening van dit openbaar gezag de kernactiviteit van de NV/BV is.