Valt de sociale werkvoorziening onder de WNT?

De wijze waarop de sociale werkvoorziening in Nederland is ingericht, is heel gevarieerd. Er kan sprake zijn van een gemeenschappelijke regeling, een stichting, een BV of NV, of van een gemeentelijke dienst. Als sprake is van overdracht van taken op het gebied van sociale werkvoorziening aan een bij gemeenschappelijke regeling ingesteld orgaan met rechtspersoonlijkheid, dan is de WNT van toepassing. Indien sprake is van een BV of NV, is de WNT alleen van toepassing als:

  • de BV of NV voorkomt op een van de bijlagen van de WNT, of
  • de BV of NV een gesubsidieerde instelling is in de zin van de WNT en niet een op winst gerichte onderneming drijft of
  • er bij de BV of NV sprake is van een orgaan bekleed met openbaar gezag en de uitoefening van dit openbaar gezag de kernactiviteit van de BV of NV is.