Welk overgangsrecht geldt er voor uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband?

Voor ontslaguitkeringen die de norm overschrijden en voor de inwerkingtreding van de wet zijn overeengekomen, geldt dat deze afspraak gedurende een periode van vier jaar na inwerkingtreding van de wet wordt gerespecteerd. Bij ontslag in die periode van vier jaar kunnen de overeengekomen afspraken volledig worden uitgevoerd, ook als daaruit voortvloeiende aanspraken langer doorlopen dan vier jaar na inwerkingtreding van de wet. Bij ontslag na het verstrijken van de periode van vier jaar worden de overeengekomen afspraken niet meer gerespecteerd en geldt de normering voor de ontslaguitkering onverkort.