Worden toezichthouders ook als topfunctionaris aangemerkt?

Ja. Naast de groep van hoogste leidinggevende topfunctionarissen binnen een rechtspersoon of instelling zijn ook de (interne) toezichthouders als topfunctionaris aan te merken (toezichthoudende topfunctionaris). Of sprake is van een toezichthoudende topfunctionaris is afhankelijk van de concrete taakuitoefening. Bijvoorbeeld: leden van de raad van toezicht of de raad van commissarissen zijn toezichthoudende topfunctionarissen.