Wordt de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband ( ontslagvergoeding) bij de bezoldiging opgeteld?

De ontslagvergoeding wordt niet opgeteld bij de bezoldiging en wordt apart vermeld in de WNT-verantwoording.